Piegāde visa pasaulē! BEZMAKSAS piegāde Latvijā virs 50 eiro. 

PĀRDOŠANAS NOTEIKUMI

Kādi dati tiek apstrādāti:

  • vārds un uzvārds;
  • kontaktinformācija, piemēram, tālruņa numurs un e-pasta adrese;
  • maksātājs un piegādes adrese;
  • Bankas konta numurs;
  • preču un pakalpojumu izmaksas, dati par maksājumiem (pirkumu vēsture);
  • klientu atbalsta dati;
  • cita informācija, kas saistīta ar izpēti starp klientiem un/vai piedāvājumiem klientiem.

Par personas datu apstrādi var lasīt lapā "Datu aizsardzība"

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Pārdošanas nosacījumi ir spēkā saistībā ar tiesībām un pienākumiem, kas rodas starp interneta veikala kioko.lv klientiem (turpmāk – Klients) un SIA Puella (turpmāk – Kioko), kas izriet no preču iegādes. Uz visiem kioko.lv lietotājiem un/vai viesiem, kuri vēlas iegādāties mūsu produkciju, attiecas šī līguma noteikumi. Kioko patur tiesības mainīt pārdošanas nosacījumus un mainīt cenas. Visas izmaiņas ir redzamas vietnē Kioko.lv

PĀRDOŠANAS LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS

kioko pārdod un Klients iegādājas interneta veikalā piedāvātās preces. Starp Kioko.lv un Klientu noslēgtais līgums stājas spēkā, kad Klients pēc pasūtījuma apstiprināšanas ir iemaksājis norādīto summu Kioko norēķinu kontā. Veicot pasūtījumu Kioko.lv interneta veikalā un veicot maksājumu, Klients apliecina, ka ir iepazinies ar pārdošanas noteikumiem un tiem piekrīt.

CENAS

Visas cenas Kioko interneta veikalā ir norādītas eiro un ietver 21% PVN. Kioko patur tiesības mainīt cenas. Ja Klientam izdevās apmaksāt savu pasūtījumu pirms pārdevējs ir mainījis cenu, šajā gadījumā jaunā cena uz šo Klientu neattiecas, tāpēc Klients iegādājas preces par cenu, kas bija norādīta vietnē ievietošanas brīdī. pasūtījums.

Interneta veikala atlaižu kods.

Jūs varat aktivizēt kodu iepirkumu grozā. Atlaižu koda paziņojumā ir norādīts koda derīguma termiņš un visi ierobežojumi, kas attiecas uz šo atlaides kodu.

PASŪTĪJUMA VEIKŠANA UN PREČU APMAKSĀŠANA

Apmaksājot preci, Klientam ir tiesības izvēlēties sev piemērotāko apmaksas veidu. Lai apstiprinātu pasūtījumu, Klients apmaksā 100% no preces cenas. Līgums tiek uzskatīts par noslēgtu, un Kioko turpina pasūtījuma izpildi uzreiz pēc tam, kad Klients ir apmaksājis 100% no preces cenas.

PASŪTĪJUMA ATTEIKUMS

Pircējam ir tiesības atkāpties no pirkuma līguma, kamēr prece viņam vēl nav piegādāta, informējot par to kioko ne vēlāk ka 24 stundu laikā no pasūtījuma apmaksas brīža, izmantojot vietnē norādīto kontaktinformāciju. Pircēja atteikums tiek noformēts kā pasūtījuma anulēšana, un par to tiek informēts Pārdevējs.

PREČU PIEGĀDE

Kioko pasūtījumu aizpilda un nodod saviem loģistikas partneriem pēc pārdošanas līguma spēkā stāšanās (pēc Klienta rēķina apmaksas). Preču piegādes laiki, kas norādīti Kioko mājaslapā, ir spēkā no preču nosūtīšanas brīža. Ja Klients vēlas mainīt norunāto preces saņemšanas vietu vai laiku, viņam par to jāpaziņo nekavējoties pirms preces nonākšanas vietā. Pasūtījumā norādīto datu precizitāte un pareizība ir atkarīga no preču piegādes kavējumu un pārpratumu novēršanas. Kioko neatbild par kavējumiem un pārpratumiem, kas radušies preču piegādes rezultātā, ja kavēšanās un pārpratumi radušies tādēļ, ka Klients, veicot pasūtījumu, sniedzis neprecīzus datus.

Transportēšanas laikā bojātās preces Klients nomaina pret jaunu, ja prece (bet ne iepakojums) ir bojāta. Ja preces nav iespējams nomainīt pret jaunu, piedāvājam apmaksāt Klientam bojātās preces izmaksas.

Ar piegādes noteikumiem varat iepazīties šeit

TIESĪBAS ATGRIEZT PRECES Saskaņā ar Latvijas likumdošanas normatīvajiem aktiem klientam ir tiesības atgriezt preci 14 dienu laikā pēc to saņemšanas. Atgriežamajai precei jābūt nelietotai, nebojātai un oriģinālajā iepakojumā. Klients sedz ar preces atgriešanu saistītās izmaksas (maks. 10€). Izņēmums ir gadījums, kad preces atgriešanas iemesls ir neatbilstība veiktajam pasūtījumam vai preces defekts. Klientam ir jānosūta paziņojums par vēlmi atgriezt preci ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tā saņemšanas uz e-pasta adresi:kioko@kioko.lv. Preču atgriešanas pieteikumā nepieciešams norādīt Klienta vārdu, uzvārdu, preces nosaukumu un atgriešanas iemeslu. Kompensāciju Klientam izmaksājam pēc atdotās preces pārbaudes ne vēlāk kā 10 kalendāro dienu laikā pēc preces saņemšanas uz viņa norēķinu kontu, no kura bija veikta apmaksa. 

Adrese preču atgriešanai: Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010. 

PRETENZIJU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Kioko neatbild par: preces bojājumiem, kas radušies Klienta vainas vai nolaidības dēļ; defektiem, kas radušies, preci neizmantojot paredzētajam mērķim; par preces dabisku fizisko nolietošanos tās normālas lietošanas laikā. . Visas pārējās pretenzijas tiek pieņemtas rakstiski uz Koreanko juridisko adresi vai siaillen@gmail.com.

ATBILDĪBA UN NEPAREDZAMA MAJEURE

Kioko ir atbildīgs pret Klientu, un Klients ir atbildīgs pret Kioko par zaudējumiem, kas radušies, otrai pusei pārkāpjot šos noteikumus, saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem noteiktajos gadījumos un apmērā. Latvijas Republika. Kioko neatbild Klientam par jebkādiem bojājumiem vai preču piegādes aizkavēšanos, ja bojājumu vai preču piegādes aizkavēšanos izraisījuši apstākļi, kurus Kioko nevarēja kontrolēt vai paredzēt.

KONFIDENCIALITĀTE

Izmantojot Kioko vietni, Klients sniedz nepārprotamu un informētu piekrišanu Kioko viņa personas datu apstrādei. Kioko apņemas izmantot Klienta sniegtos personas datus tikai Klienta pasūtījuma aizpildīšanas laikā un neizpaust tos trešajām personām.

CITI NOSACĪJUMI

Ja šo nosacījumu izpildes procesā rodas nesaskaņas vai strīdi, Kioko un Klients vispirms centīsies panākt vienprātību sarunu ceļā. Klientam ir tiesības vērsties arī Patērētāju tiesību aizsardzības pārvaldē vai tiesā, ja Kioko un Klienta sarunas nav devušas rezultātus. Savukārt Kioko ir arī tiesības vērsties Tiesā par savu tiesību aizsardzību.