Piegāde visa pasaulē! BEZMAKSAS piegāde Latvijā virs 50 eiro. 

PERSONAS DATU APSTRĀDE

Interneta veikala KIOKO.lv atbildīgais personas datu apstrādātājs ir uzņēmums SIA Puella, reģistrācijas numurs: 40203358549 , tālrunis +371 28909055 un e-pasts kioko@kioko.lv (turpmāk tekstā Pārdevējs).

Kādi dati tiek apstrādāti

 • vārds un uzvārds;
 • kontaktinformācija, piemēram, tālruņa numurs un e-pasta adrese;
 • maksātājs un piegādes adrese;
 • Bankas konta numurs;
 • preču un pakalpojumu izmaksas, dati par maksājumiem (pirkumu vēsture);
 • klientu atbalsta dati;
 • cita informācija, kas saistīta ar izpēti starp klientiem un/vai piedāvājumiem klientiem.

Kādiem nolūkiem dati tiek apstrādāti

 • Personas datu apstrāde tiek veikta, lai izpildītu līgumu ar klientu.
 • Personas datu apstrāde tiek veikta ar mērķi izpildīt juridiskas saistības (piemēram, uzskaite un patērētāju strīdu risināšana).
 • Personas dati tiek izmantoti, apkalpojot klienta pasūtījumus un piegādājot viņam preces.
 • Pirkumu vēstures dati (pirkuma datums, prece, daudzums, klienta dati) tiek izmantoti, lai izveidotu pārskatu par klienta iegādātajām precēm un pakalpojumiem un analizētu viņa vēlmes.
 • Bankas konta numurs tiek izmantots, lai atgrieztu klientam maksājumu.
 • Personas dati, piemēram, e-pasta adrese, tālruņa numurs, klienta vārds un uzvārds, tiek apstrādāti, risinot jautājumus par precēm un pakalpojumiem (klientu atbalsts).
 • Interneta veikala lietotāja IP adrese vai citi tiešsaistes identifikatori tiek apstrādāti, interneta veikalam sniedzot informācijas sabiedrības pakalpojumus, kā arī apkopojot vietnes lietošanas statistiku.

Datu nodošana pilnvarotam apstrādātājam

Pārdevējs patur konfidenciāli klienta personas datus, kas viņam kļuva zināmi konta reģistrēšanas rezultātā un vietnes lietošanas laikā, un izpauž tos trešajām personām tikai ar klienta piekrišanu, izņemot gadījumus, kad pienākums vai tiesības izpaust datus izriet no tiesību aktiem.

Maksājumu veikšanai nepieciešamos personas datus pārdevējs nodod pilnvarotajam apstrādātājam Maksekeskus AS.

Interneta veikala lietotājs piekrīt, ka Pārdevējam ir tiesības apstrādāt viņa datus, lai pielāgotu pakalpojumus klientam, t.sk. nodot tos personai, kas ir saistīta ar Pārdevēja pakalpojumu sniegšanu klientam.

Drošība un piekļuve datiem

Interneta veikals veic atbilstošus fiziskos, organizatoriskos un informācijas tehnoloģiju drošības pasākumus, lai aizsargātu personas datus no nejaušas iznīcināšanas, nozaudēšanas, pārveidošanas, nesankcionētas piekļuves vai izpaušanas. Personas datu nodošana un to apstrāde interneta veikala pilnvarotajam apstrādātājam notiek, pamatojoties uz līgumiem starp interneta veikalu un pilnvaroto apstrādātāju. Pilnvarotajiem apstrādātājiem, apstrādājot personas datus, ir jāveic drošības pasākumi.

Iepazīšanās ar personas datiem un to labošana

Interneta veikalā glabātos personas datus var apskatīt un mainīt interneta veikala konta pārvaldības sadaļā. Ja pirkums veikts kā viesis (bez konta), personas datu pieprasījumu varat iesniegt, izmantojot datu pieprasījuma veidlapu.

Piekrišanas atsaukšana

Ja personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz klienta piekrišanu, viņam ir tiesības atsaukt savu piekrišanu interneta veikala konta pārvaldības sadaļā.

Glabāšana Slēdzot klienta kontu, personas dati tiek dzēsti, ja vien tas nav nepieciešams grāmatvedības vai patērētāju strīdu risināšanai. Ja pirkums interneta veikalā veikts viesa statusā (bez konta), tad personalizētā pirkumu vēsture tiek glabāta trīs gadus. Maksājumu un patērētāju strīdu gadījumā personas dati tiek glabāti līdz pretenzijas izpildei vai līdz noilguma (trīs gadi) beigām. Personas dati, kas nepieciešami grāmatvedības vajadzībām, tiek glabāti septiņus gadus. Dzēšana Interneta veikalā kopā ar kontu saglabātos personas datus var dzēst interneta veikala konta pārvaldības sadaļā. Lai dzēstu citus datus, jums ir jāiesniedz pieprasījums, izmantojot datu pieprasījuma veidlapu. Atbilde uz pieprasījumu dzēst datus tiek sniegta viena mēneša laikā, ja nepieciešams, norādīt termiņu, kura dati tiks dzēsti. Pārsūtīšana Interneta veikalā kopā ar kontu saglabātos personas datus var lejupielādēt interneta veikala konta pārvaldības sadaļā. Citu datu pārsūtīšanai jāiesniedz pieprasījums, izmantojot datu pieprasījuma veidlapu. Uz pieprasījumu par datu pārnesamību tiks atbildēts viena mēneša laikā, kura laikā klientu apkalpošanas dienests pārliecināsies par personas identitāti un paziņos Jums pārvietojamos personas datus.

Tiešā mārketinga pasta sūtījumi

E-pasta adrese un tālruņa numurs tiek izmantoti tiešā mārketinga saziņai, ja klients ir devis savu piekrišanu. Ja klients nevēlas saņemt tiešā mārketinga paziņojumus, viņam jāseko ziņojumā esošajai saitei vai jāsazinās ar klientu atbalsta dienestu. Ja personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos (profilēšana), klientam ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi (uzsākšanu), tostarp profilēšanu tiešā mārketinga nolūkos, par to paziņojot atbalsta komandai pa e-pastu. .

Strīdu risināšana

Strīdi par personas datu apstrādi tiek risināti ar klientu atbalsta dienesta starpniecību (Pārdevēja atbalsta dienesta kontakti). Datu apstrādi uzrauga Latvijas Datu aizsardzības inspekcija (info@dvi.gov.lv).